Pickpackpoint logo szlogennel.jpgPick Pack Pont

Mi az a Pick Pack Pont?

A Pick Pack Pont egy olyan alternat’v fut‡rszolg‡lat mely csomagsz‡ll’t‡st v‡llal az orsz‡g kšzel 130 v‡ros‡ban megtal‡lhat— tšbb mint 400 Pick Pack Pont valamelyikŽben ahol …n szemŽlyesen is ‡tveheti az interneten megrendelt csomagot.

A Pick Pack Pont-ok olyan Relay log— Žs Inmedio log— h’rlapźzletek, valamint OMVlogo.jpg tšltő‡llom‡sok, amelyek frekvent‡lt helyeken tal‡lhat—ak meg.

A Relay źzletek kšzlekedŽsi csom—pontokn‡l (MçV, BKV, FKF, Vol‡n t‡rsas‡gok, Budapest Airport), az Inmedio źzletek bev‡s‡rl— kšzpontokban, hipermarketekben, nagyv‡rosok sŽt‡l—utc‡in, főutc‡in tal‡lhat—ak meg, m’g az OMV tšltő‡llom‡sok a gŽpj‡rművel kšzlekedők sz‡m‡ra biztos’tanak kšnnyű megkšzel’thetősŽget, hogy …nnek ne jelentsen gondot a csomag ‡tvŽtele.

A megrendelt ‡ru Pick Pack Pont ‡tvevőhelyre tšrtŽnő megŽrkezŽsekor ’r‡sban Žrtes’tjźk …nt, melyet kšvetően csomagj‡t azonnal ‡tveheti.

A csomag az Žrtes’tŽst kšvető 5 munkanapon keresztźl Žrhető el az źzletek nyitva tart‡si ideje alatt, amely a h’rlapźzletek esetŽn ‡tlagosan hŽtfőtől-vas‡rnapig, 08:00 – 20:00- ig, m’g a tšltő‡llom‡sok jelentős rŽszŽnŽl a hŽt minden napj‡n 00:00 – 24:00-ig tart.

Pontos nyitvatart‡si adatokat Žs a boltokra vonatkoz— egyŽb inform‡ci—kat a www.pickpackpont.hu/atveteli-pont oldalon tal‡l.

Csomagj‡t a www.pickpackpont.hu/csomagkereso oldalon kšvetheti nyomon.


 

A Pick Pack Pont-on tšrtŽnő ‡tvŽtel d’jszab‡sa: elf logo

MegrendelŽs šsszege

Sz‡ll’t‡s d’ja

…sszegtől fźggetlenźl

790Ft

 

 

 

 

 

 

Mikor remek v‡laszt‡s a Pick Pack Pont?

Abban az esetben, ha …nnek a fut‡rral tšrtŽnő kŽzbes’tŽs tśl kšltsŽges, vagy nem tud a megadott időben a sz‡ll’t‡si c’men lenni, vagy szeretne a szabadidejŽvel saj‡t maga gazd‡lkodni, akkor mindenkŽppen v‡lassza a kŽnyelmi, szemŽlyes csomag‡tvŽteli lehetősŽget.

Milyen előnyškkel j‡r a szemŽlyes ‡tvŽtel?

A szemŽlyes ‡tvŽtel ugyanolyan gyors Žs kŽnyelmes, mint a fut‡rral val— kŽzbes’tŽs, ‡m a kŽszpŽnzes fizetŽs mellett lehetősŽg van a legtšbb Pick Pack Pont ‡tvevőhelyen bankk‡rty‡val tšrtŽnő fizetŽsre is. A csomagok ’gy szombaton, sőt vas‡rnap is ‡tvehetőek. (A csomag ‡tvŽtelŽt megelőzően a www.pickpackpont.hu oldalon tal‡lhat— Letšlthető boltlist‡nkb—l tud az adott Pick Pack Pontban rendelkezŽsre ‡ll— fizetŽsi m—dokr—l t‡jŽkoz—dni.)